ซีแอนด์ซี

กระบี่

restaurant

ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี

tourism-2

ทัวร์ท่องเที่ยวชุมชน

training-3

ศูนย์อบรมและดูงาน

inn-1

บริการที่พัก

``ซีแอนด์ซี`` กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินธุรกิจ ร้านอาหาร ที่พัก บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community - based Tourism) และศูนย์ฝึกอบรม เพื่อนำรายได้ไปสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ของศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ (CBIRD-Krabi) ซึ่งเป็นหน่วยงานของสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (Population and Community Development Association - PDA)

ร้านอาหาร ซีแอนด์ซี

ร้านอาหารซีแอนด์ซี กระบี่ บริการอาหารไทยเมนูหลากหลาย ด้วยความใส่ใจรสชาติ ความสะอาด และคุณภาพของวัตถุดิบ อิ่มอร่อยในบรรยากาศสบายๆ และเป็นกันเอง เปิดบริการทุกวัน 10.00 – 21.00 น.

23131015_359814847799035_7888502937757259540_n
16425875_245967605850427_398661023909952299_n
21462294_346594805787706_6538145271752226420_n
16426273_245967602517094_3755226119255758995_n

ศูนย์อบรมและดูงาน

ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานกระบี่ ให้บริการจัดหลักสูตรอบรมดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านงานพัฒนาชุมชน การพัฒนาผู้นำชุมชน และการพัฒนาเยาวชน ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในรูปแบบของหลักสูตรสำเร็จ และหลักสูตรฝึกอบรมตามวัตถุประสงค์ของผู้เข้าอบรม โดยวิทยากรและทีมงานที่มีความรู้ ความชำนาญในการฝึกอบรม และพร้อมให้คำปรึกษาและวางแผนการอบรมร่วมกันได้ตามความต้องการ และให้บริการเฉพาะสถานที่จัดอบรม ประชุม สัมมนา ที่สะดวก ปลอดภัย ในบรรยากาศสบาย พร้อมอุปกรณ์ครบครัน

ทัวร์ท่องเที่ยวชุมชน

ซีแอนด์ซี กระบี่ ให้บริการท่องเที่ยวชุมชน นำเที่ยวชุมชนที่มีการจัดการโดยชุมชนท้องถิ่น ได้สัมผัสวิถีชีวิต วัฒนธรรม และผลงานสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาพื้นบ้าน ท่องเที่ยวและเพลิดเพลินกับธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าของทรัพยากรและสภาพแวดล้อม ท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษามรดกทางวัฒนธรรม

Social Enterprise

เพื่อที่จะสร้างชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านแถบชายฝั่ง สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA) โดยการสนับสนุนเงินทุนดำเนินงานจากผู้มีจิตศรัทธา ได้เข้าไปช่วยเหลือ ฟื้นฟูและสร้างงานสร้างอาชีพให้กับชาวบ้านอย่างเร่งด่วน วันนี้มากกว่า 100 หมู่บ้านที่ได้รับการช่วยเหลือ และได้รับการพัฒนาชุมชนแบบผสมผสาน จากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานจังหวัดกระบี่ (CBIRD-Krabi)