ร้านอาหาร

Trinity C&C Restaurant ~ Bicester UK

Based in the very heart of Bicester, a market town going back to Saxon times with historicMarket Square, 16th Century buildings and the Parish Church of St.Edburg’s

ตั้งอยู่ทามใจกลางของ Bicester เมืองตลาดที่จะนำคุณย้อนเวลากลับสู่ยุคแซกซอนด้วยสถาปัตยกรรมที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เช่น จัตุรัสตลาดเก่าแก่ อาคารสมัยศตวรรษที่ 16 และโบสถ์แองกลิกัน