โรงแรม/รีสอร์ท

ซีแอนด์ซี ไทรโยค ~ กาญจณบุรี

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ไทรโยค กิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) ที่ดำเนินงาน บริการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนมีส่วนร่วม (Community – based Tourism) ศูนย์ฝึกอบรม บริการห้องพัก ห้องประชุมสัมนา

C&C Resort, Sai Yok is a Social Enterprise that operates a community-based tourism services, training centers, accommodations and conference rooms.