โรงแรม/รีสอร์ท

ซีแอนด์ซี รีสอร์ท ~ เขาใหญ่

ซี แอนด์ ซี เขาใหญ่ รีสอร์ท เกิดจากการพัฒนามาจากศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้ ของ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน ซึ่งได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2528 เพื่อดำเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาชุมชนเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลพญาเย็นและ บริเวณใกล้เคียงติดแนวอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่