ร้านอาหาร

ร้านอาหาร CABBAGES & CONDOMS ~ กรุงเทพฯ

As one of the most unique restaurants in Metropolitan Bangkok, the Cabbages & Condoms (C&C) Restaurant has attracted international attention. Conveniently located near one of Bangkok’s main business districts, C&C is very popular among local and foreign clients

ร้านอาหาร Cabbages & Condoms (C&C) ได้รับความสนใจจากนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่มีเอกลักษณ์ที่สุดในกรุงเทพฯ จากการที่ตั้งอยู่ใกล้กับหนึ่งในย่านธุรกิจหลักของกรุงเทพฯ ทำให้ C&C เป็นที่นิยมในหมู่ลูกค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ