โรงแรม/รีสอร์ท

โรงแรมซีแอนด์ซี บ้านดู่ ~ เชียงราย

ให้บริการแขกผู้มาเยือน ด้วยห้องพักในทำเลที่สะดวกในการเดินทาง เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย

Our hotel providing guests with accommodations which are convenient for traveling, and also famous as starting point for tourism in Chiang Rai.