ติดต่อเรา

Contact Us

โรงแรมซีแอนด์ซี บ้านดู่

เลขที่ 252 หมู่ 4 ถนนทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

053 776 532-3

candcbaandoo@hotmail.com

cabbagesandcondoms.co.th/bandu

Cabbages and Condoms Inn Ban Doo

Map