เกี่ยวกับเรา

Cabbages & Condoms

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือ PDA ก่อตั้งขึ้นเมือ ปี พศ. 2517 โดยมีคุณมีชัย วีระไวทยะเป็นนายกสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการลดอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมงานวางแผนครอบครัวในชุมชนและเขตเมืองทั่วทั้งประเทศ ทำให้คุณมีชัย วีระไวทยะ มีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จนได้รับฉายาว่า ”มิสเตอร์คอนดอม”และในเวลาเดียวกันชื่อของคุณมีชัยเอง กลายเป็นชื่อใช้เรียกถุงยางอนามัยกันอย่างกว้างขวาง

ชื่อ “Cabbages & Condoms”

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชนหรือ PDA ก่อตั้งขึ้นเมือ ปี พศ. 2517 โดยมีคุณมีชัย วีระไวทยะเป็นนายกสมาคมฯ ได้จัดทำโครงการลดอัตราการเกิดของประชากรในประเทศไทย โดยจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อส่งเสริมงานวางแผนครอบครัวในชุมชนและเขตเมืองทั่วทั้งประเทศ ทำให้คุณมีชัย วีระไวทยะ มีชื่อเสียงในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จนได้รับฉายาว่า ”มิสเตอร์คอนดอม”และในเวลาเดียวกันชื่อของคุณมีชัยเอง กลายเป็นชื่อใช้เรียกถุงยางอนามัยกันอย่างกว้างขวาง

แนวคิดของคุณมีชัย คือการทำให้ถุงยางอนามัยเป็นที่แพร่หลายรู้จักและเป็นเรื่องง่ายๆ ธรรมดา เช่นเดียวกับกะหล่ำปลี การไปตลาดคุณสามารถที่จะซื้อกะหล่ำปลีได้อย่างง่ายดาย การซื้อหาถุงยางอนามัยก็เช่นเดียวกัน ดังนั้นธุรกิจร้านอาหารซีแอนด์ซี จึงได้กำเนิดขึ้น อีกส่วนหนึ่งคือทำให้คนทุกคนพูดคุยถึงถุงยางอนามัยซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนทุกคนไม่อายที่จะพูดคุยเรื่องต้องห้ามที่เกี่ยวกับถุงยางอนามัย

PDA และCabbages & Condomsได้ส่งเสริมงานวางแผนครอบครัวและการเสริมสร้างความตระหนักเกี่ยวกับเอชไอวี /AIDS

“ซีแอนด์ซี” ในจังหวัดเชียงราย

ร้านอาหาร โรงแรมและรีสอร์ทภายใต้ชื่อ “ซีแอนด์ซี”

โรงแรมซีแอนด์ซี บ้านดู่ เป็นเพียงสาขาหนึ่งในจังหวัดเชียงราย ซึ่งยังมีซีแอนด์ซี อีกสามสาขาซึ่งท่านสามารถศึกษาหาข้อมูลเบื้องต้นและไปใช้บริการกับเราได้

ร้านอาหารซีแอนด์ซี แม่จัน   (https://www.facebook.com/candcmaechan?ref=hl)

ร้านอาหารซีแอนด์ซี เชียงราย  (https://www.facebook.com/candc.cr)

เชิญมาเยี่ยมชมแล้วใช้บริการ ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับอาหารรสอร่อยและจะได้สัมผัสความสนุกสนานในการตกแต่งร้านของเราได้